Z wakacji kredytowych skorzysta 560 tys. kredytobiorców

Według danych agencji nieruchomości homfi i Private House Brokers, liczba zainteresowanych zakupem nieruchomości utrzymuje się na stabilnym, wysokim poziomie. Liczba wnioskujących o kredyty hipoteczne również wzrasta – nie bez znaczenia jest wznowienie wakacji kredytowych. Przeczytajcie, na jakich zasadach można zawiesić spłatę raty kredytu.

Od 1 czerwca osoby spłacające kredyt hipoteczny mają możliwość zawieszenia spłaty czterech rat, czyli skorzystania z tzw. wakacji kredytowych. Rozwiązanie to zostało wprowadzone przez rząd dla kredytobiorców, którzy posiadają kredyt hipoteczny w złotówkach i napotykają trudności z jego spłatą. W odróżnieniu od wcześniejszego programu, którego premiera przypadła na okres pandemiczny, dostęp do wakacji kredytowych w tej edycji będzie bardziej restrykcyjny. Według szacunków Ministerstwa Finansów, skorzystać z nich będzie mogło około 560 tysięcy kredytobiorców, czyli ponad pół miliona gospodarstw domowych.

Wakacje kredytowe pozwalają zawiesić spłatę czterech rat do końca roku: 2 w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia i 2 kolejnych od 1 września do 31 grudnia 2024.

Warto pamiętać, że korzystanie z wakacji kredytowych będzie odnotowane w BIK, lecz w teorii nie powinno mieć negatywnego wpływu na ocenę kredytobiorcy w przyszłości. Przeciwnie – doświadczenie z poprzednich wakacji kredytowych uczy, że ta zdolność może nawet rosnąć, bo uwolnione środki pozwalają kredytobiorcom lepiej zarządzać swoimi finansami. Dzięki temu mogą spłacać inne zobowiązania, a to poprawia ich ogólną sytuację finansową i zdolność do terminowej obsługi kolejnych kredytów – mówi Maciej Zięba, Dyrektor Operacyjny homfi i Private House Brokers.

Dostęp do rządowych wakacji kredytowych w 2024 roku nakłada więcej ograniczeń na osoby chcące skorzystać z ulgi. Wcześniejszy program, znacznie bardziej liberalnie skonstruowany, pozwalał zawieszać raty kredytu osobom, które realnie nie potrzebowały tego typu wsparcia.

Jak podaje Rankomat.pl, pierwszym z ograniczeń jest wskaźnik RdD (rata do dochodu), który określa stosunek wysokości raty kredytu mieszkaniowego do miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego. Wskaźnik RdD oblicza się według wzoru: RdD = Rata kredytu mieszkaniowego / Łączny miesięczny dochód gospodarstwa domowego. Aby móc skorzystać z rządowych wakacji kredytowych w 2024 roku, wskaźnik RdD z ostatnich trzech miesięcy musi przekraczać 30%. Oznacza to, że rata kredytu musi stanowić ponad 30% miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego.

Aby samodzielnie sprawdzić, czy można wnioskować o wakacje kredytowe, należy zsumować dochody netto wszystkich domowników za ostatnie trzy miesiące. Dotyczy to także dzieci, ponieważ mogą osiągać dochody z zasiłków i programów rządowych, oraz osób bezrobotnych uzyskujących dochody z innych źródeł, np. z najmu. Następnie oblicza się wskaźnik RdD dla każdego miesiąca i wyciąga średnią. Wynik powyżej 30% oznacza kwalifikację do programu. Wyjątkiem są rodziny z co najmniej trójką dzieci, które mogą skorzystać z wakacji kredytowych niezależnie od wskaźnika RdD.

Drugim warunkiem jest ograniczenie wartości kredytu mieszkaniowego do 1,2 mln zł, tak by wykluczyć najbogatszych kredytobiorców. Średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego w kwietniu 2024 roku wyniosła 433 tys. zł, według danych BIK.

Wsparcie w ramach wakacji kredytowych 2024 dotyczy osób, które zawarły umowę kredytu hipotecznego przed 1 lipca 2022 r.

– Wakacje kredytowe wydłużają okres kredytowania o tyle miesięcy, na ile kredytobiorca zdecyduje się zawiesić spłatę swojego kredytu. Mimo to, osoby aktualnie mające problemy z ponoszeniem kosztów wysokości raty kredytu, mogą “złapać oddech” dzięki możliwości zawieszenia spłaty. Rodzina, której rata kredytu sięga 3000 zł miesięcznie, do końca roku oszczędzi 12 tys. zł. To już jest znaczna ulga dla portfela kredytobiorcy – dodaje Maciej Zięba.

Aby skorzystać z wakacji kredytowych, należy złożyć do banku wniosek o zawieszenie spłaty kredytu. Może on przyjmować formę papierową lub elektroniczną. Wersję papierową można dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem, natomiast elektroniczną — przez e-mail lub system bankowości internetowej.

Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko kredytobiorcy, dane banku, okres zawieszenia spłaty oraz oświadczenie, że kredytowana nieruchomość przeznaczona jest na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych wnioskującego.