Barometr rynku nieruchomości. Jakie trendy panują wśród klientów?

Ochłodzenie na rynku nieruchomości to wypadkowa wielu zdarzeń, które miały miejsce w tym i poprzednim roku. Inflacja, wzrost stóp procentowych oraz niepewna sytuacja związana z wojną w Ukrainie, mocno wpłynęły na nastroje konsumenckie klientów banków oraz rynku nieruchomości. 

Wspólnie z naszą partnerską marką homfi stworzyliśmy autorski wskaźnik zwany “Barometrem rynku nieruchomości”. Dane, które prezentujemy, obrazują aktualną sytuację na rynku nieruchomości w segmencie popularnym i premium w sześciu największych polskich miastach, w których mamy swoje oddziały (Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk).

Rośnie zainteresowanie najmem

Po zeszłorocznym boomie mieszkaniowym, weszliśmy w fazę spowolnienia. Skutkuje to malejącym zainteresowaniem zakupem nieruchomości. Analizując zgłoszenia do naszego systemu CRM widzimy wyraźny spadek liczby zapytań o nieruchomości na sprzedaż. 

W styczniu procent kupujących w stosunku do wszystkich klientów zgłoszonych do CRM wyniósł 36%, a już dwa miesiące później osiągnął poziom zaledwie 13%. Pomimo niewielkich zwyżkowych zachwiań, do września wskaźnik nie przekroczył 20%. Dodatkowo od połowy lutego liczba ofert w naszej agencji wyraźnie przewyższa liczbę osób zainteresowanych zakupem – we wrześniu aktualnych ofert było o 40%  więcej niż chętnych na kupno. 

Z drugiej strony możemy stwierdzić, że rok 2022 jest złotym czasem dla wynajmujących mieszkania. Popyt na najem w ostatnich miesiącach rośnie bardzo dynamicznie. Od lutego do sierpnia na jedno mieszkanie przypadało niemal 13 osób zainteresowanych najmem. 

W sierpniu wskaźnik osiągnął rekordowo wysoki poziom, porównywalny jedynie do marca, kiedy przyjęliśmy rekordową liczbę uchodźców z Ukrainy.. Wysokie zainteresowanie ofertami najmu w tym miesiącu było spowodowane przede wszystkim zbliżającym się rokiem akademickim i napływem studentów poszukujących mieszkania dla siebie. Mimo widocznego spadku zainteresowania we wrześniu, wciąż odnotowujemy spory deficyt mieszkań na wynajem w analizowanych miastach. Aktualnie chętnych na wynajem jest niemal 8 razy więcej niż ofert najmu.

Rynek premium w Krakowie

Rynek krakowskich nieruchomości premium odzwierciedla trend panujący w całej Polsce. Widzimy znaczny spadek zainteresowania zakupem mieszkań, wynikający przede wszystkim z niepewnej sytuacji gospodarczej oraz wzrostu stóp procentowych. Również w tym specyficznym segmencie możemy zauważyć podwyższony popyt na najem. Od lutego do sierpnia na jedno mieszkanie przypadało 5 osób zainteresowanych. 

W przeciwieństwie do analizy wyników homfi, w Private House Brokers widzimy największe zainteresowanie mieszkaniami na wynajem w okresie wakacyjnym, od czerwca do sierpnia. Natomiast w marcu, gdy do Polski przyjechało wielu uchodźców zza wschodniej granicy, najem na krakowskim rynku nieruchomości premium uplasował się w średnich granicach, bez tak rekordowych wyników jak w segmencie nieruchomości popularnych obsługiwanych przez homfi

Ciekawe dane zyskujemy analizując rynek kupna, gdzie najwyższy procent kupujących w stosunku do wszystkich klientów dodanych do CRM wyniósł 36% w styczniu, z każdym miesiącem systematycznie spadając, by w czerwcu osiągnąć najniższy w roku poziom 12%. We wrześniu natomiast odnotowujemy lekki wzrost do 16%. 

Z naszych obserwacji wynika, że obecnie na rynku kupna dominują zdecydowani klienci indywidualni oraz inwestorzy, mający możliwość zapłacenia za nieruchomość gotówką.

Tegoroczne wydarzenia w Polsce i na świecie nie wskazują, by zainteresowanie najmem miało zmaleć. Rynek powoli modeluje się na wzór zachodni, gdzie najem ma znacznie większy udział niż u nas. Pomimo wyższych czynszów i kosztów utrzymania mieszkania, na ten moment wielu klientów wstrzymuje się z zakupem mieszkań i wybiera najem. To nie tylko korzyść dla wynajmujących, to także okazja dla inwestorów, którzy mogą jeszcze silniej wpłynąć na ten rynek – mówi Maciej Zięba, Dyrektor Operacyjny Private House Brokers i homfi.