Kariera

Szukasz lepszej pracy? Dołącz do nas!

Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w rekrutacjach

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 – dalej jako „RODO”, informujemy, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Nowodworski Estates sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, ul. Sukiennicza 8/U8, 31-069 Kraków.
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod numerem telefonu: +48 12 383 28 50, lub elektronicznie na adres e-mail: biuro@nowodworskiestates.pl.
 3. Jeżeli ubiegasz się o pracę w systemie B2B, zlecenie (umowy cywilnoprawne), Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b tzn. czynności zmierzające do zawarcia umowy oraz na podstawie Twojej zgody wyrażonej poprzez dobrowolne przekazanie Nam swoich dokumentów aplikacyjnych.
 4. Jeżeli ubiegasz się o pracę na umowę o pracę, Twoje dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (Art. 221 Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, natomiast pozostałe dane, np. zdjęcie lub dane do kontaktu, na podstawie Twojej
 5. zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 6. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni po zakończonym procesie rekrutacji.
 7. Jeśli wyrazisz na to zgodę, Twoje dane będą przetwarzane w celu przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku lub krócej, jeśli wycofasz zgodę na przetwarzanie swoich danych.
 8. W celu odwołania zgody na przetwarzanie danych do celów rekrutacji należy wysłać wiadomość na podany wyżej adres mailowy Administratora.
 9. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne (np. hosting skrzynek mailowych) na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 10. Posiadasz prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 12. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.
 13. Twoje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
 14. Z uwagi na fakt korzystania przez Administratora z usług zewnętrznych hostingodawców, Twoje dane osobowe mogą być przechowywane na serwerach znajdujących się poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (np. w USA). Dostawcy usług hostingowych, z którymi współpracuje Administrator korzystają z odpowiednich mechanizmów zgodności, takich jak standardowe klauzule umowne gwarantując tym samym bezpieczeństwo Twoich danych osobowych na poziomie zgodnym z RODO.

Oświadczenie zgody: Jeśli wysyłasz CV niezależnie od przeprowadzanych obecnych rekrutacji, w celu wzięcia udziału w rekrutacji w przyszłości lub po zakończeniu rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz, chcesz brać udział w przyszłych rekrutacjach, prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych oświadczenia zgody o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Nowodworski Estates sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie (31-069) przy ul. Sukienniczej 8/U8, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska. Mam świadomość, że moja zgoda może być wycofana w każdym czasie”